team_img_big
ESO
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Oferim una educació de qualitat per als vostres fills en tots els àmbits: educatiu, personal i acadèmic des de la professionalitat.
 
El que ens mou és l’educació dels vostres fills i filles!
 
HORARI:
De 08:00 a 14:30 hores

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Proposa un model d’ensenyament plural per atendre tot l’alumnat.

La coordinació amb les escoles de primària. / L'ús de les tecnologies per l’aprenentatge. / L'observació i experimentació pràctica. / Treball per projectes. / L'atenció a la diversitat de l'alumnat. / La relació amb les famílies. / Les activitats de tutoria i seguiment del nostre alumnat. / Altres activitats curriculars.

RECURSOS

Aules amb equipament multimèdia i pissarra digital interactiva (PDI).
Aules d’informàtica.
Aula d'estudi.
Aula d'acollida.
Aula Oberta.
Laboratoris.
Tallers.
Impressores 3D.
Sala d'actes.
Gimnàs i pista esportiva.
Departament orientació pedagògica.
SIEI (Suport intensiu per l’escolarització inclusiva).
Serveis educatius la Segarra.
Tècnics d'integració social.
Intranet (Gestió i comunicació entre el centre i les famílies).

Projecte de Qualitat i Millora Contínua.
Projecte TEI (Tutoria entre iguals).
PAT (Pla d’actuació tutorial).
Projecte lingüístic.
Pla de lectura.
GEP (Activitats plurilingües: català, castellà, anglès, francès, xinès i alemany).
Educació per la Sostenibilitat.
Aprenentatge i Servei.
Salut a l'escola.
Pla Educatiu d’Entorn.
Pla Català d’esport a l’escola.
FP Modalitat Internacional.
Activa FP.
FP Formació DUAL.
FP Assessorament i Reconeixement.

Equip d'assessorament Psicopedagògic (EAP).
Departament d'orientació: atenció i seguiment individualitzat, orientació acadèmica i professional.
Pla d’Acció Tutorial per afavorir la integració de l'alumnat i el seu desenvolupament personal.
AFA.
Activitats extraescolars.
Servei de Biblioteca.
Servei de Cafeteria.

ALTRES ACTIVITATS

Sortides i activitats lingüístiques.
Competicions escolars: esportives i curriculars.
Teatre.
Dia del Medi Ambient.
Sant Jordi.
Castanyada.
Carnestoltes.
Tallers, xerrades i conferències.

Informació

Descarrega't el tríptic del institut

Enllaços d'interès

Aquí hi trobareu plataformes educatives, gestions ...