team_img_big
BATXILLERAT

Modalitats que fem en el centre:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials 

 

 

BATXILLERAT

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Matèries comunes a 1r de BTX

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera I (Anglès)

Ciències per al món contemporani

Educació Física 

Filosofia

Matèries comunes a 2n de BTX

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Estrangera II (Anglès)

Història

Història de la Filosofia

Treball de Recerca

 

La modalitat de ciències i tecnologia s'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Matèria comuna d'opció:

Matemàtiques

Matèries de modalitat:

Biologia I i II

Ciències de la Terra I i II

Dibuix Tècnic I i II

Física I i II

Química I i II

Tecnologia Industrial I i II

La modalitat d'humanitats i ciències socials s'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

Itinerari Humanisític

Matèria comuna d'opció:

Llati I i II

Matèries de modalitat:

Literatura Castellana 

Literatura Catalana 

Grec I i II

Economia

Història de l'Art

Itinerari de Ciències Socials

Matèria comuna d'opció:

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Matemàtiques I i II

Matèries de modalitat

Economia d'empresa I i II

Economia

Història de l'Art

Història del món contemporani

Geografia

Les matèries específiques que s'imparteixen en el centre són:

Francès, a 1r de Batxillerat

Psicologia i Sociologia, a 2n de Batxillerat

Enllaços d'interès

Aquí hi trobareu plataformes educatives, gestions ...